Livets arv.

Vist 1593 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det du sier er kanskje….. Vår tid mangler historiefortellere.

Men vi mangler også refleksjon over liv i travelhet, hvor individualismen står langt fremme. Når tid hadde vi tid til kontakt med et søskenbarn for eksempel?

Mitt inntrykk er at de egentlige familiemedlemmene har blitt færre og færre. Litt utvannet ved nokså mange halvsøsken og stesøsken.

Ja hvem gidder å lese fortellingene som du fikk en bit av fra besteforeldre eller foreldre. Og hvem vil gidde å lese mange ord som beskriver det du helt rett påpeker som SAVN i den enkeltes liv. Når det kjem til stykjet.

Jeg har på en måte skrevet ned min families og slektst historie slik jeg har opplevd den. Noe er min fortolkning, men det gir tidsbilder gjennom fortelling av opplevelser.

Egentlig tror jeg at tidsalderen er slik at man bare vil ha kortversjoner, enten vi er ung eller gammel. De mange mange hundre bildene som finnes i skuffer og skap, har trolig ingen fremtid for etterkommerne. Blir kastet etter siste skiftesamling.

Men det kunne jo tenkes at dersom hver familie eller slekt fikk sin egen skald, så kunne det komme en slags konkurranse om de “beste” slekts og tidsåndsbeskrivelsene.

Jeg har for øvrig møtt et problem under skrivingen. Ved å opptre som Knausgaard så ville min ærlighet muligens fornærme mange eller noen. Så man sier det ikke helt som det var.

Da kan det lett hende med historiske data og mer fri fantasi for fremtidens slektsinteresserte. Men det gir ikke mulighet for noen fordypning om: Hvor og Hva kommer jeg fra. Så fremtidsmennesket har vel kanskje et tilhørighets problem?

Arne Haga

Du kommer med mange gode poeng her Arne. Det er tydelig for meg at du faktisk har tenkt gjennom disse viktige ting. Hvis en gjør slik som Knausgård så kan en nok fornærmer flere, men det er ikke mitt ønske. Forsoning er i mine tanker. Dessverre så har vi ikke lengre den gode kontakten i slekten lengre, der er så mye annet som opptar tiden til de fleste. Men for ens egen del er det viktig å lytte til sin slekt slik at en ungår å gjøre de samme feilene opp igjen som ligger der i slekten. Takk for fin kommentar Arne.

Annonse

Nye bilder