Viser arkivet for juli, 2012

Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn.