Viser arkivet for stikkord fortunen

Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn.