Viser arkivet for stikkord hotell

Også byorginaler står i endringens tegn.

Mann for sin hatt.

Der kjøper, der selger, der handler hver mann.