Viser arkivet for stikkord kalmarhuset

Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn.