Viser arkivet for stikkord markeveien

Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn.