Viser arkivet for stikkord sjøfolk

Skutesiden har kastet anker.

Passering av linien mellom Vågen og Puddefjorden.

Var lojal mot rederne.

Edvard og Kongen.

Edvard Pettersen en forkjemper for Norske sjøfolk og deres historie.

Mytterister

Førstereis gutt