Viser arkivet for stikkord skutesiden

Skutesiden har kastet anker.

Var lojal mot rederne.

Edvard og Kongen.

Edvard Pettersen en forkjemper for Norske sjøfolk og deres historie.

Mytterister

Førstereis gutt